Välkomna till ett samtal mellan författaren Fredrik Sjöberg och Martina Müntzing onsdag 7 februari kl 17.30 i utställningen.

Martina Müntzing ”I morgon är en annan dag”. 19.1 – 15.2 2018

I morgon är en annan dag” 2016-18, olja på duk 165x300cm

Martina Müntzing är född 1968 i Helsingborg och bor i Stockholm.

Hon är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och är representerad bl.a. på Moderna Museét.
I höst utkommer en bok  om Martinas konstnärskap på Orosdi Back förlag med text av Fredrik Sjöberg

GALLERI GUNNAR OLSSON
FREDSGATAN 12, STOCKHOLM
ÖPPET ON-FR 12-17, LÖ 12-16
WWW.OLSSONGALLERY.COM
TELEFON: +46 8 210 777