I anslutning till Katarina kyrka, på söder, ligger det s k Benhuset.
Där visas utställningar av klass.

Nils Gunnar Zander ställde ut på Benhuset för cirka en månad sedan. Stor uppmärksamhet, mycket folk på visningarna och glada miner.
Så här såg det ut: