Jag fick en inbjudan till en föreläsning om Strindberg på Sven-Harrys Konstnuseum.

Den vill jag gärna dela med mig av:

Foto: John Lundgren © Strindbergsmuseet

TEMA STRINDBERG

Strindberg som målare och fotograf
Lyssna till Strindbergsmuseets intendenter Erik Höök och Camilla Larsson som berättar, visar bilder och läser texter om amatören som blev modernistpionjär. Efter föredraget är alla välkomna in i hemmet för att se alla samlade verk av Strindberg.

Inför besöket:
Plats: Mediarummet på Sven-Harrys konstmuseum
Datum: 19 oktober
Tid: Kl. 13:00, ca 60 minuter
Pris: 150 SEK per person
Biljetter: Kontakta bokning@sven-harrys.se