Enköpings konstförening visar fina skulpturer av favoriten Rune Rydelius i Konsthallen, Tullgatan 18.
Vernissage , Lördag 3 mars, 12-15. Rune är säkert där.

Söndag 18 mars vid cirka kl 17.00 pratar Olle Granath om Rune Rydelius konstnärskap. Samma plats.
Utställningen pågår 3-25 mars. www.enkopingskonstforening.com

Rune Rydelius . Skulptur

Rune Rydelius. Skulptur

Rune Rydelius. Skulptur