Här kan du skriva ut en förteckning över konstverken så att du kan rangordna dem inför Grand Final.

Önskar ni låta Ingea Kågerud bevaka era konstverk är det också detta dokument ni ska skriva ut och maila till henne.

Ladda ner här!