Vi har lovat att lotta ut en nyårsvinst. Ett originalverk på papper, utförd av Rune Jansson år 1956 dvs för precis 60 år sedan.
För att delta måste du ha betalt medlemsavgiften och det har många gjort! Och vinnare är… Titti Qundos.