Senast 22/10Sista dag för anmälan till Grand Final på Stockholms Bränneri
Lö 24/10  Alla 50 medlemmar + reserver får besked om godkänd närvaro
To 22/10  Visning I
To 29/10 Visning II.  alla visningar kräver anmälan av dig!