Jag har i flera år haft krokarna ute för att köpa ett verk av Sara-vide Ericson. Hela tiden har priserna legat före mig.

Nu har Sara utställning i Uppsala på Bror Hjorts Hus. Det blir säkert sevärt. Så här skriver www.omkonst.com  :

Det finns ett romantiskt stråk i Sara-Vide Ericsons nya målningar på Bror Hjorths hus i Uppsala. Men de starka, höga färgerna och kampen mellan skarpt ljus och skugga känns igen sedan tidigare. Utställningen heter The Marsh Report, rapport från myren. Vi möter vattenytor, skogskanter, växter och en ung kvinna, som kallas både assistent och trollkvinna (Conjurer). Det romantiska verket kan beskrivas som blickande mot det okända, mot landet bortom det synbara. Bilder kan förvisso förmedla något obeskrivbart, men att kalla en svit målningar av detta slag för en rapport pekar i romantikens riktning. Enkelt uttryckt handlar det om poesi, om att fånga komplexa upplevelser som svårligen låter sig frammanas på annat sätt.