Här kan du ladda ned rangordningslistan!

Kan du inte delta på utlottningen så kan du maila en förifylld rangordningslista till Ingela på Sonora.

Märk listan med ditt namn!