av Rune Rydelius, efter förlaga av Siri Derkert

I Lilla Ulfåsas trädgård, Fogelstad Måndagen den 16 maj, klockan 15.00

På plats i trädgården:


Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm Beatrice Ask, landshövding Södermanlands län Marianne Schwarz, Elin Wägner-sällskapet
Tjia Torpe, ordförande Insamlingsstiftelsen Fogelstad